joker gaming
joker gaming joker gaming
slotxo slotxo
pg slot pg slot

วันเด็ก ความเป็นมา

วันเด็ก ความเป็นมา
วันเด็ก ความเป็นมา

วันเด็ก ความเป็นมา

วันเด็ก ความเป็นมา วันเด็กแห่งชาติ ของเมืองไทย ตรงกับวันเสาร์ลำดับที่สองของม.ค.ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ ที่มิได้ทดแทนในวันทำงานต่อไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกฯไทย เริ่มจัดงานวันเด็กทีแรกตอนวันที่ 3 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2498 โดยได้กำหนดให้เป็นวันจันทร์แรกของต.ค. เป็นวันเด็กแห่งชาติ

จนถึงในปี พุทธศักราช 2508 ได้ลงความเห็นเปลี่ยนเป็นวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ลำดับที่สองของมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พุทธศักราช 2509 ในปี พุทธศักราช 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ รายปี พุทธศักราช 2563 เพื่อชักชวนไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี พุทธศักราช 2563

โดยมีใจความว่า วิชาความรู้และก็ศีลธรรมเป็นฐานรากสำคัญของ คุณงามความดีความรุ่งเรืองทุกๆอย่าง เด็กทุกคนก็เลยจำเป็นต้องหมั่นศึกษาเล่าเรียนอบรม ให้ถึงพร้อมกับวิชาความรู้และก็ศีลธรรม joker gaming

เพื่อจะได้เติบโตขึ้น เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผู้สามารถประดิษฐ์คุณงามความดีความก้าวหน้า ให้แก่ตนแล้วก็แก่สาธารณะ พระที่นั่งอัมพรสถานที่ พระราชสำนักดุสิต วันที่ 18 ธ.ค. พ.ศ. 2562

การจัดงานวันเด็ก

ปี พุทธศักราช 2498 อันเป็นปีที่ทั้งโลกเริ่มจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้น ซึ่งจะเป็นเยาวชนอายุต่ำยิ่งกว่า 18 ปี ตามความคิดเห็นเชื่อตามกับองค์การสหประชาชาติที่นำปัญหาด้านเด็กมาร่างเป็นสัญญากล่าวถึงสิทธิของเด็ก

เมืองไทยได้รับคำแนะนำของ วี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนหน่วยงานสหพันธรัฐเพื่อความสะดวกเด็กระหว่างชาติ ผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ว่า เมืองไทยควรจะจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อผลักดันให้ราษฎรมองเห็นจุดสำคัญของเด็กให้มากเพิ่มขึ้น ตามที่นานาประเทศกำลังทำอยู่

ตอนนั้น สภาวัฒนธรรมแห่งชาติยังไม่ได้ถูกยุบเลิกไป คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ก็เลยนำประเด็นนี้ไปสู่ห้องประชุมเพื่อตรึกตรอง สุดท้ายห้องประชุมได้เห็นดีเห็นชอบนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตอนนั้น joker

ถัดมาช่วงวันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2498 ได้ลงความเห็นคณะรัฐมนตรีรับวิธีการ ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย แล้วก็กระทรวงศึกษาธิการรับไปปฏิบัติการ ส่วนของค่าครองชีพสำหรับเพื่อการจัดงานนั้น ได้อนุมัติเงินจากกองสลากกินแบ่งมาดำเนินการ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในวันที่ 3 ต.ค. พุทธศักราช 2498 เมืองไทยก็เลยมีงานพิธีการเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทางการได้ระบุวันจันทร์แรกของต.ค.ของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ และก็จัดต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปี พุทธศักราช 2508

ห้องประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้น มีความเห็นเหมือนกันว่า เหมาะสมที่จะเสนอแปลงวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสียใหม่เพื่อความเหมาะสม ด้วยเหตุผลว่า ในต.ค. เมืองไทยยังอยู่ในช่วงฤดูฝน มีฝนตกมากมาย เด็กไม่สบายสำหรับเพื่อการมาร่วมงาน

ประการถัดมาก็คือ วันจันทร์เป็นวันดำเนินงานของผู้ดูแล ก็เลยไม่สามารถที่จะพาเด็กของตัวเองไปร่วมงานได้ ตลอดจนการจราจรก็ขัดข้อง ทั้งการที่กำหนดให้วันเด็กจะต้องจัดในตอนต้นปี แปลว่า ทุกภาคส่วนของประเทศจำเป็นที่จะต้องให้ความเอาใจใส่กับเด็กเป็นอันดับหนึ่ง

คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยดังที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอ ระบุวันที่ 5 ก.พ. พุทธศักราช 2508 ประกาศแปลงงานรื่นเริงวันเด็กแห่งชาติจากวันจันทร์แรกของตุลาคม มาเป็นวันเสาร์ลำดับที่สองของม.ค.ตั้งแต่เมื่อนั้นเป็นต้นมา ด้วยประการฉะนี้ก็เลยทำให้ปี พุทธศักราช 2508 ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติด้วยการประกาศเปลี่ยนแปลงได้เลยวันมาแล้ว

งานวันเด็กแห่งชาติก็เลยได้เริ่มจัดขึ้นมาใหม่อีกรอบใน พุทธศักราช 2509 รวมทั้งจัดเรื่อยๆมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ slotxo

ความเป็นมาวันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ กำหนดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันจันทร์แรกของต.ค. พุทธศักราช2498 ตามข้อเสนอแนะของ วี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนหน่วยงานสมาพันธ์เพื่อความปลอดภัยเด็กระหว่างชาติที่ยูเอ็น

ทำให้วันดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นวัน World Children’s Day เพื่อตระหนักถึงจุดสำคัญของเด็กและก็เยาวชน รวมทั้งปลูกฝังให้เด็กๆรู้เรื่องหน้าที่รวมทั้งรู้จักหน้าที่สำหรับเพื่อการมีส่วนร่วมกับสังคมในฐานะพสกนิกรโลก ทำให้ทั้งโลกเริ่มจัดงานวันเด็กอย่างเป็นทางการนับจากนั้นเป็นต้นมา

สำหรับในประเทศไทย จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ 3 เดือนตุลาคม พุทธศักราช2498 ตามความเห็นขององค์การสหประชาชาติ ถัดมาคณะรัฐมนตรีมีความคิดเห็นว่า ตอนต.ค.ที่จัดงานวันเด็กนั้นตรงกับหน้าฝนในประเทศไทย ทำให้ไม่สบายต่อการจัดงาน

ทั้งยังวันจันทร์ยังเป็นวันทำงาน ที่ผู้ดูแลไม่สามารถที่จะพาลูกหลานมาร่วมงานได้ ก็เลยเสนอให้เปลี่ยนแปลงมาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 2 ของมกราคมแทน โดยเริ่มประกาศใช้ทีแรกใน พุทธศักราช2508 จวบจนถึงตอนนี้

ที่มาที่ไปของวันเด็กสากล

เมื่อปีพ.ศ. 2498 ได้กำเนิดคำสาบานกล่าวถึงสิทธิเด็กขึ้น โดยองค์การสหประชาชาติทำให้ทั้งโลกกำเนิดความกระตือรือร้น แล้วก็คิดเห็นเช่นเดียวกันว่าควรให้ความใส่ใจแก่เด็กๆของตนเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การขานรับในการนี้จากประเทศต่างๆเป็นไปอย่างมากมาย

ในปีเดียวกันนั้นเอง ประเทศต่างๆทั่วทั้งโลกไม่น้อยกว่า 40 ประเทศต่างก็จัดงานสังสรรค์วันเด็กแห่งชาติของประเทศตนขึ้นมา โดยระบุกันว่าจะถือเอาวันจันทร์แรกของตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ pgslot

การจัดงานสมโภชวันเด็กแห่งชาติในแต่ละประเทศตอนนั้นมีแบบที่คล้ายกันเป็นส่วนมาก โดยยึดหลักการให้ความเอาใจใส่แก่เด็กเป็นจุดมุ่งหมายหลักโดยเปิดสถานที่ราชการที่สำคัญ

ดังเช่นว่า พิพิธภัณฑสถาน สภานิติบัญญัติ ฯลฯ ให้เด็กๆได้เข้าชมแล้วก็ศึกษาเล่าเรียน บางพื้นที่จัดแจงแสดงมหรสพ มีการแจกของกิน ชิงชัยเกม แจกของขวัญ อื่นๆอีกมากมาย ถัดมางานนี้ได้รับจุดสำคัญทั้งโลกก็เลยได้จัดกันแพร่หลายมาถึงปัจจุบันนี้

คำขวัญวันเด็ก

คำขวัญวันเด็ก เป็นคำขวัญนาชูรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในจังหวะวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นหนแรก เมื่อ พุทธศักราช 2499 ในยุคที่จอมพล แปลก พิบูลการรบ ครอบครองตำแหน่งนายกฯ และก็ตั้งแต่ พุทธศักราช 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งครอบครองตำแหน่งนายกฯ ได้มอบคำขวัญวันเด็กให้ ก็เลยได้นับว่าเป็นจารีตสืบไปมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้

ธรรมเนียมปฏิบัติของนายกฯไทย จะมอบ “คำขวัญวันเด็ก” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติเสมอๆทุกปี โดยเริ่มใช้คำขวัญวันเด็กทีแรกใน พุทธศักราช2499 ยุคจอมพลแปลก พิบูลการสู้รบ แล้วก็เว้นไปถึง 2 ปี

จนถึงถัดมา พุทธศักราช2502 ยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ครองตำแหน่งเป็นนายกฯ ได้มีการกลับมามอบคำขวัญวันเด็กอีกที นับจากนั้นก็นับว่าเป็นสิ่งนาชูรัฐมนตรีทุกยุคปฏิบัติสืบต่อกันมา UFABET

สำหรับคำขวัญวันเด็กรายปี 2564 โดยนายกฯ พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะเป็น”เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยจงรักภักดีมีศีลธรรม”

กิจกรรมวันเด็ก 2564 ยังจัดได้หรือเปล่า

ในทุกๆปี เด็กๆชอบคอยวันเด็กแห่งชาติ เพราะเหตุว่าเป็นวันที่หน่วยงานรัฐบาลรวมทั้งเอกชน พร้อมใจกันดำเนินกิจกรรมวันเด็กอย่างประดิษฐ์ มีทั้งยังการเล่นเกมเพื่อฝึกฝนให้เด็กกล้าแสดงออก รวมทั้งมีส่วนร่วมสำหรับในการขจัดปัญหา มีการจัดแจงแสดง

รวมทั้งโซนของกินรวมทั้งเครื่องดื่มที่มอบให้เด็กๆอีกเพียบเลย ส่วนสถานที่สำคัญทางด้านราชการแล้วก็สถานที่เที่ยวก็เปิดให้เด็กเข้าชมฟรีอีกหลายที่

แม้กระนั้นสำหรับวันเด็ก 2564 ในบางพื้นที่บางทีอาจไม่สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมอย่างเช่นเดิมได้ ด้วยเหตุว่าศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 (วัววิด-19) หรือ ศบค. ได้ประกาศสั่งห้ามดำเนินกิจกรรมงานวันเด็ก

ใน 28 จังหวัด ซึ่งเป็นหลักที่ควบคุมสูงสุด อย่างเช่น ตาก, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, อยุธยา, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดลพบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี, จังหวัดอ่างทอง, จังหวัดนครนายก, จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, จังหวัดสมุทรสงคราม, จังหวัดสมุทรสาคร, ฉะเชิงเทรา, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดสมุทรปราการ, เมืองจันท์, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดตราด, จังหวัดระยอง, จังหวัดชุมพร, จังหวัดระนอง แล้วก็จ.กรุงเทพฯ

ส่วนจังหวัดอื่นๆนอกจากรายนามกลุ่มนี้ ยังสามารถจัดงานได้ เพียงแค่จะต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด ซึ่ง ศบค. ชี้แนะว่า แม้เป็นได้ควรจะเลี่ยงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ด้วยเหตุว่าจะมีเด็กแล้วก็ผู้ดูแลเยอะมากๆ มารวมตัวกันในพื้นที่คับแคบ การสัมผัสข้าวของต่างๆด้วยกัน อาจจะก่อให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเชื้อไวรัสวัววิด-19

ถึงแม้ว่า “วันเด็กแห่งชาติ” ในปีนี้ เด็กๆในหลายพื้นที่บางทีอาจไม่อาจจะร่วมกิจกรรมบันเทิงใจๆได้ยกตัวอย่างเช่นเดิม แล้วก็จำเป็นต้องปรับพฤติกรรมตามวิถี New Normal แม้กระนั้นเมื่อเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัววิด-19 เริ่มคลี่คลายลง ก็จะสามารถกลับมาจัดงานวันเด็กได้อีกรอบอย่างแน่แท้ รูปภาพ

ย้อนที่มาแล้วก็ส่องคำขวัญนายกรัฐมนตรี

ปีนี้ศูนย์บริหารเหตุการณ์วัววิด-19 (ศบค.) ได้สั่งห้ามจัดงานกิจกรรมวันเด็กใน 28 จังหวัดที่เป็นหลักที่ควบคุมสูงสุด เวลาที่จังหวัดอื่นก็ได้ขอให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรม

ส่วนทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นเยี่ยมในสถานที่ยอดนิยมสำหรับในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้ก็ไม่มีการจัดงาน แต่ว่าพล.อำเภอ ประยุทธ์ จันทร์โอชะ ยังคงให้ผู้แทนเด็กเข้าไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ก่อนถึงวันจริง และก็เผยแพร่เป็นคลิปวิดีโอให้ทั่วทั้งประเทศได้รับดูแทน เพราะว่าเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรควัววิด-19

หากนับถึงปีนี้ เมืองไทยมีคำขวัญวันเด็กจากนายกฯมาแล้ว 18 คน ปริมาณรวมแล้ว 57 คำขวัญ ซึ่งมีคำว่าชาติ 18 คำ คำว่าวินัย 14 คำ ความดีงาม 12 คำ เรียนรวมทั้งเล่าเรียนรวม 15 คำ แล้วก็สามัคคี 10 คำแต่ คำว่า “ระบบประชาธิปไตย” ปรากฎในคำขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี เพียงผู้เดียวเพียงแค่นั้น เป็นนายเชื้อเชิญ หลีกภัย แล้วก็คำขวัญวันเด็กในปีนี้ นับว่าเป็นคราวแรกที่มีคำว่า ซื่อสัตย์ภักดี อยู่ในคำขวัญด้วย Slot

อัพเดทล่าสุด : 20 มิถุนายน 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)